Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato in the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato in the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko during the sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa. Continue reading « Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato in the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula »